หาคนทดแทนไม่ได้ หา Successor ไม่เจอ ทำอย่างไรดี

เรื่องของการพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าองค์กร และผู้บริหารองค์กร อยากให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือ หนึ่งในปัจจัยที่จะไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ก็คือ เรื่องของการวางแผนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และอย่างเข้มข้น อ่านเพิ่มเติม “หาคนทดแทนไม่ได้ หา Successor ไม่เจอ ทำอย่างไรดี”

เราใช้เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการหา Talent และ Successor กันสักแค่ไหน

มีองค์กรหลายองค์กรที่ออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารคนเก่ง และนำเอาเครื่องมือเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับวิธีในการหาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับบริหารขององค์กร ปกติเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็มีอยู่หลายเครื่องมือ แต่เมื่อฝ่ายบุคคลออกแบบและวางระบบ รวมทั้งนำเอาเครื่องมือต่างงๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในองค์กร ก็คิดว่า จากนี้ต่อไประบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ น่าจะมีระบบที่ชัดเจน สามารถเฟ้นหาผู้บริหารที่จะมาสืบทอดตำแหน่งตัวจริงได้ อ่านเพิ่มเติม “เราใช้เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการหา Talent และ Successor กันสักแค่ไหน”

อยากให้องค์กรเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน อย่าลืมเรื่อง Succession Plan

ผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กรบ่นให้ฟังว่า ตอนนี้หาคนมาสืบทอดตำแหน่งเขาไม่ได้เลย คนในองค์กรไม่มีใครที่พร้อม และสามารถที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้ ควรทำอย่างไรดี บางองค์กรก็บ่นให้ฟังว่า พอถึงเวลาที่มีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ก็หาคนมาแทนกันจ้าละหวั่น แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องขอต่ออายุคนที่เกษียณอายุไปแล้ว ให้เขาช่วยอยู่ทำงานต่อไปอีก อ่านเพิ่มเติม “อยากให้องค์กรเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน อย่าลืมเรื่อง Succession Plan”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑