สวัสดิการพนักงาน กับความยั่งยืนขององค์กร (ตอนจบ)

วันนี้เรามาต่อกันในประเด็นการออกแบบและบริหารสวัสดิการพนักงาน ให้สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ขององค์กรกันในตอนจบครับ ซึ่งจะว่าด้วยการจัดการสวัสดิการเชิงกลยุทธ์กันครับ

การบริหารสวัสดิการเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายของการจัดการ และบริหารสวัสดิการเชิงกลยุทธ์นั้น ก็เพื่อสร้างพลังให้กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่จะ ดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจคนเก่งๆ ให้มาทำงานกับองค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการพนักงาน กับความยั่งยืนขององค์กร (ตอนจบ)”

สวัสดิการพนักงาน กับความยั่งยืนขององค์กร (ตอนที่ 1)

เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของพนักงานในองค์กรนั้น ในหลายๆ องค์กร มักจะมองว่า มันคือสิ่งที่ถูกสั่งให้ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นจากกฎหมายที่กำหนดว่าองค์กรจะต้องจัดสวัสดิการพื้นฐานอะไรให้กับพนักงานบ้าง หรือจากคู่แข่งที่มีการจัดสวัสดิการที่แตกต่าง จนทำให้พนักงานเดินเข้ามาเรียกร้อง หรือไม่ก็จากตัวพนักงานเองที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางบริษัทจัดสวัสดิการในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับพนักงานบ้าง ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการพนักงาน กับความยั่งยืนขององค์กร (ตอนที่ 1)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑