มีพนักงานสักกี่คนที่รู้เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน

เวลาที่พูดเรื่องของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เราก็มักจะเจอกับคำว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ขององค์กร และต้องกระจายแผนเหล่านี้ลงสู่แต่ละหน่วยงาน และลงสู่พนักงานแต่ละคนให้ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ ก็แพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะกับระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ซึ่งต้องยอมรับว่า ปัจจุบันมีองค์กรพยายามที่จะวางแผนกลยุทธ์ทุกอย่างเสร็จ ก็เอาระบบบริหารผลงานมาเชื่อมต่อลงไปจนกระทั่งถึงระดับพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม “มีพนักงานสักกี่คนที่รู้เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑