HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที (ตอนที่ 2)

จากบทความ “HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที ตอนที่ 1” ทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งนี้ และได้ทราบว่า หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ๆ ของตำแหน่งนี้มีอะไรบ้าง ตอนที่ 2 นี้จะมาต่อในเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่ HRBP จะต้องทำในการเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจให้กับผู้บริหารขององค์กรว่ามีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที (ตอนที่ 2)”

HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที (ตอนที่ 1)

ชื่อตำแหน่ง HRBP-Human Resource Business Partner เป็นตำแหน่งที่สร้างปัญหาให้กับหลายองค์กรในยุคนี้ค่อนข้างจะมาก สำหรับองค์กรที่ยังเข้าใจผิดกับคำว่า HRBP

อ่านเพิ่มเติม “HRBP วางตำแหน่งผิด ชีวิตเปลี่ยนทันที (ตอนที่ 1)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑