ทักษะสำคัญ 10 ประการ ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีติดตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต

ยุคนี้ถือเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคอื่น ๆ ที่เคยผ่านมา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโยลีที่รวดเร็ว จนเราแทบตามไม่ทัน มีการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างประเทศต่างๆ ข้ามซีกโลกอย่างรวดเร็วมาก อย่างที่ในอดีตไม่เคยเร็วได้ขนาดนี้ และมีการขยายธุรกิจออกนอกประเทศ และมีธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในประเทศ มีการเปิดเสรีทางการค้าขายมากขึ้น ไม่ใช่การอยู่แค่เพียงตัวเราคนเดียวเท่านั้นแล้ว ดังนั้น ในการทำงานยุคนี้ คนทำงานควรจะมีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ทักษะสำคัญ 10 ประการ ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีติดตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต

New Mind-set, new skills-set and new tool-set

วันนี้ขออนญาตใช้ชื่อบทความวันนี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะมันสื่อความหมายได้ตรงกว่า ซึ่งถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทย ก็น่าจะได้ประมาณว่า วิธีคิดแบบใหม่ ทักษะใหม่ๆ และเครื่องมือใหม่ๆ 3 คำนี้ เรามักจะรู้สึกว่า ปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้กันมากขึ้น มีการพูดถึงกันมากขึ้น ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง ต้องปรับให้ทัน ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถ้าเราต้องการจะอยู่รอดให้ได้ในโลกยุคนี้

อ่านเพิ่มเติม “New Mind-set, new skills-set and new tool-set”

ได้เวลา upskill พนักงานของเราแล้วหรือยัง

มีองค์กรใดบ้างที่รู้สึกว่า ตอนนี้พนักงานของเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวทางด้านดิจิตอลใหม่ๆ หรือ พนักงานไม่เข้าใจทิศทางในอนาคตของโลกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือ พนักงานยังคงทำงานแบบเดิม แบบที่ทำมาเมื่อสมัยสิบปีที่แล้ว โดยไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือ ไม่เข้าใจเรื่องของการใช้ข้อมูล (Data) ว่าสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบของอะไรบางอย่างที่สำคัญต่อการทำธุรกิจของบริษัท ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “ได้เวลา upskill พนักงานของเราแล้วหรือยัง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑