ระบบค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive) ใช้กระตุ้นผลงานได้จริงหรือไม่

มีหลายองค์กรที่พยายามจะนำเอาเครื่องมือทางด้านค่าตอบแทนมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการสร้างผลงาน ซึ่งระบบที่ว่าก็คือ ระบบค่าตอบแทนจูงใจตามผลงาน หรือที่เราเรียกกันว่า Incentive อ่านเพิ่มเติม “ระบบค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive) ใช้กระตุ้นผลงานได้จริงหรือไม่”

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

มีท่านผู้อ่านสอบถามมาทางอีเมล์ ว่าผู้บริหาระดับสูงขององค์กรนั้น ปกติเขาได้รับค่าตอบแทนแบบเดียวกับพนักงานหรือไม่ และถ้าได้รับแตกต่างกัน จะต่างกันอย่างไรบ้าง ผมเห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจ ก็เลยขอหยิบเอามาเขียนเป็นบทความให้อ่านกันครับ อ่านเพิ่มเติม “ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑