ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีโครงสร้างเงินเดือนแล้วอย่าลืมบริหารให้ดีด้วย

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มที่จะควบคุมได้ และเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้บริหารก็เริ่มหันกลับมาใส่ใจในเรื่องของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น HRM หรือ HRD

อ่านเพิ่มเติม “ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีโครงสร้างเงินเดือนแล้วอย่าลืมบริหารให้ดีด้วย”

คำถามง่าย ๆ เพื่อตรวจสอบระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กร

ต้นปีแบบนี้ เรามาตรวจสอบระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรเราด้วยคำถามง่าย ๆ กันเถอะ แต่อย่าลืมว่า เมื่อถามคำถามแล้วได้คำตอบ ก็ต้องไม่ลืมที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยนะครับ

อ่านเพิ่มเติม “คำถามง่าย ๆ เพื่อตรวจสอบระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กร”

มั่นใจแค่ไหนกับระบบค่าตอบแทนขององค์กร ว่าตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้

ต้นปีแบบนี้ มีหลายเรื่องที่ฝ่ายบุคคลจะต้องพิจารณาวางแผนงานให้ดี หนึ่งในแผนงานดังกล่าว ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นในเรื่องของระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กร ถ้าเราจำเป็นต้องมีการพิจารณาระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรใหม่ทั้งหมด หรือ ปรับเปลี่ยนเป็นบางส่วน อย่าลืมประเด็นดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม “มั่นใจแค่ไหนกับระบบค่าตอบแทนขององค์กร ว่าตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้”

การบริหารค่าตอบแทนกับการทำงานแบบ Flexible Working

มีท่านผู้อ่านสอบถามมาว่า ถ้าบริษัทให้พนักงานทำงานแบบ Flexible Working แล้วเราควรจะบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างไรดี ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ต้องมีการให้ หรือการตัด ค่าตอบแทนอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “การบริหารค่าตอบแทนกับการทำงานแบบ Flexible Working”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑