ในหนึ่งองค์กร ควรมีจำนวนโครงสร้างเงินเดือนสักกี่โครงสร้างดี

มีคำถามจากท่านผู้อ่านว่า ที่บริษัทจะทำโครงสร้างเงินเดือน ปกติแล้วในหนึ่งบริษัทนั้น เขามีโครงสร้างเงินเดือนกันกี่โครงสร้าง ท่านผู้อ่านคิดว่าควรจะมีสักเท่าไหร่ดีครับ อ่านเพิ่มเติม “ในหนึ่งองค์กร ควรมีจำนวนโครงสร้างเงินเดือนสักกี่โครงสร้างดี”

“โครงสร้างเงินเดือนทำให้พนักงานไม่โต” จริงหรือ

เมื่อวานเขียนเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนในประเด็นของเพดานเงินเดือน และเงินเดือนตันกันไปแล้ว วันนี้จะมาต่อในเรื่องของความคิดเห็นของพนักงานในบางองค์กร เวลาที่เข้าไปวางโครงสร้างเงินเดือน รวมถึงบริษัทเองมีนโยบายที่จะทำโครงสร้างเงินเดือนอย่างจริงจังขึ้นมา อ่านเพิ่มเติม ““โครงสร้างเงินเดือนทำให้พนักงานไม่โต” จริงหรือ”

เงินเดือนตัน ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์

ในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา มีหลายองค์กรมากที่พยายามที่จะจัดทำโครงสร้างเงินเดือนขึ้นมา แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่แม้แต่ตัวผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายบุคคลเอง ก็ยังมีความกังวลเรื่องของเงินเดือนตัน หรือเงินเดือนชนเพดาน ท่านผู้อ่านล่ะครับ คิดอย่างไรกับการที่พนักงานเงินเดือนตัน อ่านเพิ่มเติม “เงินเดือนตัน ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์”

โครงสร้างเงินเดือน มีแล้วไม่ใช้ อย่ามีเลยดีกว่า

หลายบริษัทที่พยายามจะทำโครงสร้างเงินเดือนขึ้นมา ไม่ว่าจะทำเอง หรือจ้างที่ปรึกษาเข้ามาทำให้ จะใช้วิธีไหนก็ตาม เวลาที่เราทำโครงสร้างเงินเดือนนั้น ไม่ใช่แค่ทำง่ายๆ ก็เสร็จ แต่มันต้องอาศัยเวลา และการลงแรงค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงตำแหน่งงานให้เป็นปัจจุบัน การประเมินค่างานและจัดระดับงาน การเข้าร่วม หรือซื้อผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน และการเอาตัวเลขมาใช้เพื่อวางเป็นโครงสร้างเงินเดือน อ่านเพิ่มเติม “โครงสร้างเงินเดือน มีแล้วไม่ใช้ อย่ามีเลยดีกว่า”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑