การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เครื่องมือพัฒนาพนักงาน ที่มักถูกใช้ในทางที่ผิด

องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มักจะมีการกำหนดนโยบายในเรื่องของการโอนย้ายงาน การหมุนเวียนงานกันภายใน ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Job Rotation ซึ่งก็คือ การที่ให้พนักงานคนหนึ่งที่ทำงานหนึ่ง มานานพอสมควร ได้มีโอกาสในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในตำแหน่งอื่นๆ บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พนักงานคนนั้นมีทักษะและความรู้ในแง่กว้างมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เครื่องมือพัฒนาพนักงาน ที่มักถูกใช้ในทางที่ผิด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑