อยากได้ระบบค่าตอบแทนที่ใช่ อย่าลืมย้อนกลับมาดูตัวเองก่อน

“Copy ระบบค่าตอบแทนของบริษัทที่เขาทำดี ๆ มาเลยสิ” CEO บางองค์กรเคยพูดไว้

ระบบค่าตอบแทนไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้เลย แม้ว่าบริษัทจะอยู่ในธุรกิจแบบเดียวกัน เป็นคู่แข่งกัน แต่ระบบค่าตอบแทนไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้แบบเป๊ะ ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันมาก และที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ ความเชื่อ และแนวคิดในการบริหารจัดการของผู้นำองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “อยากได้ระบบค่าตอบแทนที่ใช่ อย่าลืมย้อนกลับมาดูตัวเองก่อน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑