กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทน แต่ของจริงกลับเป็นอีกอย่าง

เรื่องราวของการบริหารค่าตอบแทนก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการที่จะได้พนักงานมือดีเข้ามาทำงาน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ข่าวคราวต่างๆ ในการบริหารจัดการไปถึงกันได้ง่ายมาก ยิ่งทำให้การบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร ยิ่งต้องทำด้วยความระมัดระวัง และด้วยความเป็นธรรม อ่านเพิ่มเติม “กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทน แต่ของจริงกลับเป็นอีกอย่าง”

ทำไมคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Engagement Score) ไม่สูงขึ้นเลย

หลายองค์กรมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และมีการวิเคราะห์ลงลึกกันไปถึงในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน ว่าในกรณีที่พนักงานไม่รู้สึกผูกพันกับองค์กรนั้น มีที่มาจากสาเหตุอะไรบ้าง ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรเองก็พยายามที่จะเอาผลการสำรวจที่ได้มา พยายามนำมาปรับใช้จริง และนำมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในบริษัทเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร แต่บางองค์กรทำไม ทำเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการ คะแนนความผูกพันแทนที่จะดีขึ้นกลับต่ำลงบ้าง หรือเท่าเดิมบ้าง สาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่ อ่านเพิ่มเติม “ทำไมคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Engagement Score) ไม่สูงขึ้นเลย”

อย่าคิดว่า แค่คำว่า “ขอบคุณ” มันไม่มีผลอะไรกับพนักงาน

ท่านที่ทำงานตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ จะชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ ท่านเคยกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” (อย่างซาบซึ้งในผลงานของพนักงาน) บ้างหรือไม่ครับ อ่านเพิ่มเติม “อย่าคิดว่า แค่คำว่า “ขอบคุณ” มันไม่มีผลอะไรกับพนักงาน”

แค่ชื่นชม และทำให้พนักงานรู้ว่าตนเองมีส่วนสร้างความสำเร็จในงาน ก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้

เรื่องของการสร้างแรงจูงใจนั้น มีวิธีการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิ่งที่จับต้องได้เป็นเครื่องมือ ซึ่งก็คือ เงิน และรางวัลตอบแทนต่างๆ ที่จับต้องได้ มีมูลค่าชัดเจน เครื่องมืออีกด้านหนึ่งก็คือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ ก็คือ ความรู้สึกที่ดีต่องาน ต่อการทำงาน ต่อคนที่ทำงานด้วย ฯลฯ มีข้อถกเถียงกันเยอะครับว่า รางวัลที่จับต้องได้ กับรางวัลที่จับต้องไม่ได้ อันไหนที่จะมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานมากกว่ากัน อ่านเพิ่มเติม “แค่ชื่นชม และทำให้พนักงานรู้ว่าตนเองมีส่วนสร้างความสำเร็จในงาน ก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑