แนวทางการ Upskill สำหรับกำลังคนในอนาคต (Future Workforce)

อ้างอิงจากบทความที่ผมได้อ่านจาก Harvard Business Review ชื่อบทความว่า AT&T, Retraining, and the Workforce of Tomorrow ซึ่งจัดทำและเขียนโดย William R. Kerr, Joseph B. Fuller และ Carl Kreitzberg เป็นบทความที่ถูกเขียนขึ้นเป็น Case Study ของบริษัท AT&T ในเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับความรู้และทักษะของกำลังคนในอนาคตของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางการ Upskill สำหรับกำลังคนในอนาคต (Future Workforce)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑