งาน HR เป็นงานที่มีคุณค่ากับองค์กรจริงหรือ (มุมมองผู้จัดการสายงานบางคน)

เคยรู้สึกบ้างหรือไม่ครับว่า ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งพนักงานในองค์กรของเราเองนั้น มักจะมีมุมมองต่องานบริหารทรัพยากรบุคคลว่า เป็นงานที่ไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรต่อองค์กรมากนัก และมักจะมองว่า หน่วยงาน HR คือหน่วยงานที่มักจะชอบสร้างปัญหาอยู่เสมอ และมักจะทำให้พนักงานรู้สึกยุ่งยากในการทำงานตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม งาน HR เป็นงานที่มีคุณค่ากับองค์กรจริงหรือ (มุมมองผู้จัดการสายงานบางคน)

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑