ชีวิตเรามีคำว่า เป็นไปได้ หรือ เป็นไปไม่ได้ อันไหนมากกว่ากัน

เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผู้นำมาหลายตอน พื้นฐานสำคัญของคนที่จะนำคนอื่นได้ ก็คือ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำตัวเองให้ได้เสียก่อน หากชีวิตตัวเอง เรายังนำไม่ได้แล้ว การจะไปนำคนอื่นก็คงจะยาก เพราะคนอื่นก็อาจจะถามกลับมาได้ว่า “แค่ชีวิตตัวเองยังนำไม่ได้เลย แล้วจะมานำคนอื่นได้อย่างไร”

อ่านเพิ่มเติม “ชีวิตเรามีคำว่า เป็นไปได้ หรือ เป็นไปไม่ได้ อันไหนมากกว่ากัน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑