อยากมองโลกในแง่ดี ไม่ยาก ลองใช้ 5 วิธีนี้ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

โลกปัจจุบันที่เราอยู่นั้น มีแต่ความวุ่นวาย เราต้องแข่งขันทั้งในชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความเครียดขึ้น และความเครียดนี้เอง ที่ส่งผลต่อทั้งความคิด สมอง ร่างกาย และจิตใจของเราในทุกด้าน ส่วนใหญ่เป็นผลในแง่ลบทั้งสิ้น ดังนั้นการที่เราสามารถมองโลกในแง่ดี คิดดี ในสภาวะที่มีแต่ความวุ่นวายแบบนี้ จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างแน่นอน ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

อ่านเพิ่มเติม “อยากมองโลกในแง่ดี ไม่ยาก ลองใช้ 5 วิธีนี้ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑