หัวหน้าควรจะทำอย่างไร ถ้าลูกน้องผลงานออกมาไม่ค่อยดีนัก

ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างาน ท่านจะทำอย่างไร ถ้าลูกน้องของตนเองทำผลงานไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ หัวหน้าแต่ละคนก็จะมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไป แต่คำตอบมาตรฐานที่เรามักจะได้ยินจากคนที่เป็นหัวหน้าเวลาที่ถูกถามว่า จะทำอย่างไร ถ้าลูกน้องของตนผลงานออกมาไม่ดีตามที่คาดหวัง ก็คือ

อ่านเพิ่มเติม “หัวหน้าควรจะทำอย่างไร ถ้าลูกน้องผลงานออกมาไม่ค่อยดีนัก”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑