ก่อนใช้งานโปรแกรมและ Platform บริหารบุคคล อย่าลืมทำระบบ HR ให้ลงตัวก่อน

ที่ต้องเขียนหัวข้อนี้ ก็เนื่องจากมีองค์กรหลายแห่งที่เข้าใจผิดในเรื่องของ Platform และ Application ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเข้าใจว่า ถ้าซื้อโปรแกรมด้าน HR มาแล้วจะทำให้บริษัทของเรามีระบบ HR ที่ดีไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ก่อนใช้งานโปรแกรมและ Platform บริหารบุคคล อย่าลืมทำระบบ HR ให้ลงตัวก่อน”

มาพัฒนาตนเอง ให้เป็น HR ที่ทุกองค์กรต้องการตัวกันเถอะ

ยังมีอีกหลายองค์กรที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ยังคงเป็นงานที่เน้นไปที่การทำเอกสารต่างๆ ทางด้านการบริหารพนักงานในบริษัท บางบริษัทก็เน้นไปที่เรื่องของการทำตัวเลขเงินเดือน ทำ payroll โดยอาศัยพนักงาน payroll เป็นคนทำ หรือบางบริษัทก็ยังมีพนักงาน HR ที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลใบตอก scan นิ้ว เรื่องของวันเวลาทำงานของพนักงานเป็นประจำทุกวันวนไป

อ่านเพิ่มเติม “มาพัฒนาตนเอง ให้เป็น HR ที่ทุกองค์กรต้องการตัวกันเถอะ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑