ที่ว่าเขายกเลิกการทำ Performance Review นั้น ทำได้จริงๆ หรือ

มีท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาว่า “ได้ยินมาว่า องค์กรใหญ่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ทำการยกเลิกการทำ Performance Review กันไปแล้ว ไม่ทราบว่าเราจะยกเลิกระบบประเมินผลงานขององค์กรเราได้จริงๆ หรือ?”

อ่านเพิ่มเติม “ที่ว่าเขายกเลิกการทำ Performance Review นั้น ทำได้จริงๆ หรือ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑