รางวัลผลงานที่พนักงานได้รับ เชื่อมโยงกับผลงานของพนักงานจริง หรือไม่

ในฐานะมนุษย์เงินเดือน เคยทราบหรือไม่ว่า การขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลงานปลายปีที่เราได้รับทุกปีนั้น เราได้มันมาด้วยสาเหตุผลงานด้านไหนของเราเองบ้าง ตอบอย่างเจาะจงลงไปเลยได้หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “รางวัลผลงานที่พนักงานได้รับ เชื่อมโยงกับผลงานของพนักงานจริง หรือไม่”

ไม่ขึ้นเงินเดือนได้หรือไม่

ประเด็นในวันนี้ ต่อเนื่องจากคำถามที่ว่าเราสามารถวางโครงสร้างเงินเดือนด้วยตนเองได้หรือไม่ ซึ่งก็ตอบไปแล้วนะครับว่า สามารถวางโครงสร้างเงินเดือนได้ด้วยตนเองเลย เพียงแต่อาจจะต้องมีข้อมูล และต้องรู้หลักการที่ถูกต้องซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไร คำถามที่ตามมาจากท่านผู้อ่านอีกคำถามหนึ่งก็คือ เราไม่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “ไม่ขึ้นเงินเดือนได้หรือไม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑