ผู้นำกับนโยบายการบริหารคนในองค์กร สำคัญอย่างไร

ผู้นำองค์กร นอกจากที่จะต้องนำพาธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว ยังต้องสามารถกำหนดแนวทางในการบริหารคนขององค์กรอย่างดีอีกด้วย ถ้าผู้นำตระหนักว่า การไปสู่เป้าหมายที่ตนกำหนดไว้นั้น ตัวผู้นำไม่สามารถจะไปคนเดียวได้ จะต้องนำพนักงานทุกคนเพื่อสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้นำองค์กรจึงไม่ควรจะลืม หรือไม่ใส่ใจนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำกับนโยบายการบริหารคนในองค์กร สำคัญอย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑