หัวหน้างานที่ใส่ใจพนักงาน จะได้ผลงานและความจริงใจจากพนักงานมากกว่า

ท่านที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารสายงาน ผมเชื่อว่าแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายมา แต่คนที่เป็นหัวหน้านั้น จะต้องทำงานให้สำเร็จโดยผ่านคนอื่น ซึ่งก็คือลูกน้องของตนเอง เพื่อให้งานออกมาได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม “หัวหน้างานที่ใส่ใจพนักงาน จะได้ผลงานและความจริงใจจากพนักงานมากกว่า”

บทบาทของผู้จัดการกับการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ดี

เมื่อพูดถึงตำแหน่งผู้จัดการ เวลาถามพนักงานว่า ถ้าคุณได้เป็นผู้จัดการ คุณต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง คำตอบที่ได้มาส่วนใหญ่ ก็คือ ต้องกำหนดเป้าหมายของงาน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงานให้ได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ส่วนใหญ่จะมีประมาณนี้ น้อยคนที่จะตอบว่า หน้าที่ของผู้จัดการจะต้องบริหารจัดการพนักงานให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม “บทบาทของผู้จัดการกับการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ดี”

คุณลักษณะของคนที่เป็น Good Manager

Manager หรือ ผู้จัดการ เป็นตำแหน่งที่หลายคนต้องการจะไปให้ถึง เมื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เวลาที่ถามผู้สมัครที่เพิ่งจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปี ว่า อนาคตอยากเติบโตไปไหนอย่างไร คำตอบที่ได้ก็มักจะตอบว่า อยากเห็นผู้จัดการเร็ว ๆ อยากเป็นผู้บริหารหน่วยงาน หรือ องค์กร

อ่านเพิ่มเติม “คุณลักษณะของคนที่เป็น Good Manager”

วิธีสร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับ ให้เกิดขึ้นกับทีมงานของตน

ใครที่เป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่ต้องบริหารจัดการพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเองอย่างแน่นอน หรือที่ภาษาอังกฤษมักจะเรียกกันว่า People Manager ก็คือ ผู้จัดการคนที่อยู่ในทีมงาน ดังนั้นใครก็ตามที่จะชื่อตำแหน่งอะไรก็ตาม ถ้าต้องมีลูกน้องให้บริหารจัดการ เราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า People Manager ทันที ในหลายบริษัทยุคปัจจุบัน ก็มักจะใช้คำนี้ เพื่อทำให้ผู้จัดการทุกคนรู้ว่า ตนเองจะต้องบริหารคนด้วยนะ ไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียว

อ่านเพิ่มเติม “วิธีสร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับ ให้เกิดขึ้นกับทีมงานของตน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑