มุมมองที่ยังต้องพัฒนา ของผู้จัดการ ในเรื่องผลงานกับการให้รางวัล

คนที่เป็นผู้จัดการทุกคนต่างก็ต้องการที่จะให้ลูกน้องรัก และยอมทำงานให้ บางคนก็อยากกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของตนเอง แต่เชื่อหรือไม่ว่า ผู้จัดการถึง 90% มองไปในทางเดียวกันว่า เครื่องมือที่จะทำให้ลูกน้องรัก ยอมทำงานให้ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ก็คือ เรื่องของรางวัลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม “มุมมองที่ยังต้องพัฒนา ของผู้จัดการ ในเรื่องผลงานกับการให้รางวัล”

ปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน

หัวใจสำคัญของการบริหารค่าตอบแทนที่ดี คือ ความเป็นธรรมในการจ่าย ซึ่งความเป็นธรรมนั้น ปกติก็จะสะท้อนจากคุณค่าของงาน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน ความรู้ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งงานไหนที่ยากกว่า ก็น่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่างานที่ง่ายกว่า อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน”

แค่ชื่นชม และทำให้พนักงานรู้ว่าตนเองมีส่วนสร้างความสำเร็จในงาน ก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้

เรื่องของการสร้างแรงจูงใจนั้น มีวิธีการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิ่งที่จับต้องได้เป็นเครื่องมือ ซึ่งก็คือ เงิน และรางวัลตอบแทนต่างๆ ที่จับต้องได้ มีมูลค่าชัดเจน เครื่องมืออีกด้านหนึ่งก็คือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ ก็คือ ความรู้สึกที่ดีต่องาน ต่อการทำงาน ต่อคนที่ทำงานด้วย ฯลฯ มีข้อถกเถียงกันเยอะครับว่า รางวัลที่จับต้องได้ กับรางวัลที่จับต้องไม่ได้ อันไหนที่จะมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานมากกว่ากัน อ่านเพิ่มเติม “แค่ชื่นชม และทำให้พนักงานรู้ว่าตนเองมีส่วนสร้างความสำเร็จในงาน ก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้”

ระบบการบริหารบุคคลที่ไปเชื่อมกับระบบค่าตอบแทน ถ้าไม่บริหารให้ดี มีปัญหาแน่นอน

จะว่าไปแล้ว มนุษย์เงินเดือน เข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อทำงานแลกกับค่าตอบแทน ดังนั้นเรื่องของค่าตอบแทนจึงเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาทำงาน และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้เก็บรักษาคนเก่งๆ ไว้ รวมทั้งถ้าเราบริหารดีๆ ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “ระบบการบริหารบุคคลที่ไปเชื่อมกับระบบค่าตอบแทน ถ้าไม่บริหารให้ดี มีปัญหาแน่นอน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑