จะทำอย่างไรให้พนักงานในองค์กรของเรามีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทางธุรกิจต่างก็อยากให้พนักงานของตนทำงานอย่างมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร เพราะการที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของงาน หรือเจ้าขององค์กร ก็จะทำให้พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท และมีความรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ แต่ในทางปฏิบัติจะมีพนักงานสักกี่คนในองค์กรที่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กรจริงๆ

อ่านเพิ่มเติม “จะทำอย่างไรให้พนักงานในองค์กรของเรามีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร”

เคล็ดลับในการทำให้พนักงาน รัก และทุ่มเทในการทำงาน (Employee Work Passion)

การที่คนเรามีความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็จะทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆ มากมาย พนักงานเองก็เช่นกัน ถ้าเขามีความรักในการทำงานที่เขาทำ เขาก็จะลงมือทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยที่ไม่มาสร้างเงื่อนไขต่างๆ ให้ผู้จัดการต้องปวดหัวมาหาวิธีในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อให้เขาอยากที่จะทำงานสร้างผลงาน

อ่านเพิ่มเติม “เคล็ดลับในการทำให้พนักงาน รัก และทุ่มเทในการทำงาน (Employee Work Passion)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑