“เราให้รางวัลกับความมุ่งมั่นพยายามให้งานสำเร็จ มากกว่าผลลัพธ์ที่ได้มา”

ไม่แน่ใจว่ามีใครได้ฟังการสัมภาษณ์ คุณ Sundar Pichai CEO ของ Google ในรายการที่ทางมหาวิทยาลัย Stanford Graduate School of Business แล้วบ้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมาก ทำให้เราได้เห็นมุมมอง และวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการของ Google ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารคนของเขา

อ่านเพิ่มเติม ““เราให้รางวัลกับความมุ่งมั่นพยายามให้งานสำเร็จ มากกว่าผลลัพธ์ที่ได้มา””

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑