ตอบได้หรือไม่ ว่าค่าตอบแทนแต่ละตัวที่เราให้พนักงานนั้น ให้เพื่ออะไร

ระบบค่าตอบแทนที่ดี สิ่งที่สำคัญก็คือ องค์กรจะต้องตอบได้ว่า ค่าตอบแทนแต่ละตัวที่เราให้กับพนักงานนั้น เราให้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และพนักงานทราบหรือไม่ เพราะถ้าให้โดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าให้ไปเพื่ออะไร และพนักงานเองก็ไม่รู้ว่าค่าตอบแทนที่ได้มานั้น ได้มาด้วยวัตถุประสงค์อะไร ระบบค่าตอบแทนนั้นจะหมดความศักดิ์สิทธิ์ในทันที

อ่านเพิ่มเติม “ตอบได้หรือไม่ ว่าค่าตอบแทนแต่ละตัวที่เราให้พนักงานนั้น ให้เพื่ออะไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑