Covid 19 มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไรบ้าง

จากระยะเวลา 1 ปีเต็มๆ ที่ผ่านมากับสถานการณ์โควิด 19 จะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงระยะเวลาเพียง 1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ถ้าเรามองแค่เพียงการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการการทำงานของคนในองค์กร เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ก็มีผลต่อการทำงานและการวางระบบการทำงานในอนาคตขององค์กรด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “Covid 19 มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไรบ้าง”

โลกใหม่ของการทำงาน ในมุมมองของพนักงานในองค์กร

จากเหตุการณ์ Covid19 ที่ขณะนี้สถานการณ์ของโลกเอง ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจน ในประเทศไทยเองดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเองคงที่ที่เลข 0 มาหลายวัน แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ว่า เราจะไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเลย และคงยังเชื่อใจไม่ได้ว่า เราจะไม่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดขึ้นอีก

อ่านเพิ่มเติม “โลกใหม่ของการทำงาน ในมุมมองของพนักงานในองค์กร”

แล้วเรื่องบริหารผลงาน จะเกิด New Normal อะไรบ้าง

กระแสเรื่อง New Normal ในเรื่องต่างๆ มีเข้ามาเยอะมากมายนะครับ หลายคนถามว่า มันคืออะไร จริงๆ ถ้าพูดให้ง่ายก็คือ จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากพ้นสถานการณ์วิกฤติ Covid19 นี้ ซึ่งก็อาจจะเกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ฯลฯ เพราะช่วงนี้ มีการใช้ชีวิตในแบบที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อน และทำให้คนเราต้องปรับ ต้องเปลี่ยน จนกลายเป็นนิสัยใหม่ จึงมีคนสนใจคิดวิเคราะห์ต่อไปอีกว่า แล้วถ้ากลับสู่ภาวะที่เราอยู่กับเชื้อโรคได้แล้ว มันจะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้น หรือมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต และการทำงานของคนเราไปตลอดการ อ่านเพิ่มเติม “แล้วเรื่องบริหารผลงาน จะเกิด New Normal อะไรบ้าง”

New Normal ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน

ช่วงนี้เริ่มมีท่านผู้อ่านสอบถามกันมาเยอะว่า New Normal หรือ ความปกติรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากพ้นช่วงวิกฤติ Covid19 นี้ไป ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลน่าจะมีอะไรบ้าง เพราะจะได้เตรียมตัว อ่านเพิ่มเติม “New Normal ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑