ผู้บริหาร อาจจะต้องหาเวลาลงไปตรวจสอบหน้างานบ้าง

ประเด็นในวันนี้ที่จะมาเขียนให้อ่านกันก็คือ เรื่องราวการทำงานของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งปกติแล้วก็มักจะหนีไม่พ้นงานด้านการประชุม บางคน บางบริษัทนี่ประชุมกันตั้งแต่เช้าจนดึกก็มี โดยที่เรื่องในการประชุมก็มักจะประมาณว่า เป็นการวางแผนการทำงาน ตรวจสอบ ติดตาม และดูผลลัพธ์ของงาน จากนั้นก็วางแผนกันต่อวนไป อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร อาจจะต้องหาเวลาลงไปตรวจสอบหน้างานบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑