ผลกระทบของพนักงาน Wrong Fit ที่มีต่อองค์กรโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว

ปกติแล้วองค์กรของท่าน มีมาตรการต่อพนักงานที่มีผลงานแย่ ๆ หรือ พนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงานกับองค์กรอย่างไรบ้าง (Wrong Fit)

อ่านเพิ่มเติม “ผลกระทบของพนักงาน Wrong Fit ที่มีต่อองค์กรโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว”

อย่าปล่อยปละละเลย พนักงานที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร ให้อยู่ทำงานต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

จากบทความเมื่อวานนี้ ที่ได้เขียนเกี่ยวกับสัญญาณที่บ่งบอกว่า พนักงานคนนี้ไม่เหมาะสม หรือไม่ fit กับค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของเราไปแล้ว คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วเราควรจะทำอย่างไรกับพนักงานกลุ่มนี้ดี

อ่านเพิ่มเติม “อย่าปล่อยปละละเลย พนักงานที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร ให้อยู่ทำงานต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น”

สัญญาณที่บ่งบอกว่า พนักงานคนนี้ ไม่เหมาะสมกับบริษัทของเรา

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า พนักงานคนไหนที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานกับบริษัทเรา หรือที่หลายแห่งเรียกกันว่า Wrong fits หรือ misfits ใครที่ถือว่าเป็นพนักงานในกลุ่มนี้บ้าง

อ่านเพิ่มเติม “สัญญาณที่บ่งบอกว่า พนักงานคนนี้ ไม่เหมาะสมกับบริษัทของเรา”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑