พนักงานที่เราสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ อาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของเขาก็ได้

เคยสอนงานพนักงานหรือไม่ครับ สอนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ถ้าพนักงานที่เราสอนเรียนรู้ได้ไว เราในฐานะคนสอนงานก็จะรู้สึกดี และไม่เหนื่อยมาก แต่ถ้าพนักงานที่เราสอนงานให้นั้น เรารู้สึกว่า สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ ต้องย้ำบ่อย ต้องพูดบ่อย ทำผิดซ้ำๆ ทั้งๆ ที่เราก็สอนแนะนำอยู่เสมอ ฯลฯ สาเหตุอาจจะเป็นเพราะเราในฐานะผู้สอน ลืมศึกษาและวิเคราะห์สไตล์การเรียนรู้ของพนักงานคนนั้นก็เป็นได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานที่เราสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ อาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของเขาก็ได้”

เลื่อนตำแหน่งให้แล้ว อย่าลืมสนับสนุนให้ผู้จัดการมือใหม่ให้อยู่รอดด้วย

จากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาหลายปี สิ่งที่มักจะเห็นเสมอก็คือ ผู้บริหารหลายท่านพยายามที่จะผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น หรือได้ตำแหน่งในระดับผู้จัดการให้เร็วที่สุด บางคนทั้งผลักทั้งดัน และอาจจะมีการใช้ช่องทางที่แปลกๆ เพื่อให้ลูกน้องของตนเองได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปให้ได้ อ่านเพิ่มเติม “เลื่อนตำแหน่งให้แล้ว อย่าลืมสนับสนุนให้ผู้จัดการมือใหม่ให้อยู่รอดด้วย”

Coaching and Mentoring เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาพนักงาน

เรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้น เป็นอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลย ในอดีตเราพัฒนาพนักงานโดยใช้เครื่องมือที่นิยมกันมากก็คือ การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ซึ่งจริงๆ ปัจจุบันก็ยังมีการส่งพนักงานไปอบรมอยู่เช่นกัน เพียงแต่อาจจะน้อยลงกว่าในอดีต เนื่องจากการฝึกอบรมนั้น เราจะได้ความรู้เท่านั้น แต่ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาทักษะ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน การฝึกอบรมมักจะไม่ค่อยได้ผล จะต้องอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานตัวอื่นเพิ่มเติมเข้ามา อ่านเพิ่มเติม “Coaching and Mentoring เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑