จะสร้างความรู้สึกผูกพัน และภักดี ให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้อย่างไร

คำว่า Engagement และ Loyalty ยังคงเป็นสองคำที่หลาย ๆ องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ผู้บริหารต้องการให้พนักงานผูกพัน และรู้สึกภักดีกับองค์กร ซึ่งผลจากงานวิจัยมากมายที่ออกมาในโลกนี้ ต่าง ก็พิสูจน์แล้วว่า ความผูกพันของพนักงาน จะส่งผลต่อ Loyalty หรือความจงรักภักดีต่อองค์กร และส่งผลต่อผลงานขององค์กรในทางบวกด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “จะสร้างความรู้สึกผูกพัน และภักดี ให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้อย่างไร”

อย่าคิดว่า แค่คำว่า “ขอบคุณ” มันไม่มีผลอะไรกับพนักงาน

ท่านที่ทำงานตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ จะชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ ท่านเคยกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” (อย่างซาบซึ้งในผลงานของพนักงาน) บ้างหรือไม่ครับ อ่านเพิ่มเติม “อย่าคิดว่า แค่คำว่า “ขอบคุณ” มันไม่มีผลอะไรกับพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑