เคล็ดลับในการทำให้พนักงาน รักและทุ่มเทในการทำงาน (Employee work passion) (ตอนที่ 2)

บทความวันนี้จะเขียนเรื่องราวต่อเนื่องจากบทความล่าสุดที่ลงไว้ เกี่ยวกับงานวิจัยของ Ken Blanchard ซึ่งได้วิจัยเกี่ยวกับการสร้างความรัก และความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน (Employee Work Passion) ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้พนักงานรู้สึกรักในการทำงานของตนเอง ซึ่งบทความที่แล้วผมได้เขียนเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านองค์กร ว่า องค์กรจะต้องบริหารจัดการในเรื่องอะไรบ้างที่จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักที่จะทำงาน http://wp.me/pBmlU-K2

อ่านเพิ่มเติม “เคล็ดลับในการทำให้พนักงาน รักและทุ่มเทในการทำงาน (Employee work passion) (ตอนที่ 2)”

เคล็ดลับในการทำให้พนักงาน รัก และทุ่มเทในการทำงาน (Employee Work Passion)

การที่คนเรามีความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็จะทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆ มากมาย พนักงานเองก็เช่นกัน ถ้าเขามีความรักในการทำงานที่เขาทำ เขาก็จะลงมือทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยที่ไม่มาสร้างเงื่อนไขต่างๆ ให้ผู้จัดการต้องปวดหัวมาหาวิธีในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อให้เขาอยากที่จะทำงานสร้างผลงาน

อ่านเพิ่มเติม “เคล็ดลับในการทำให้พนักงาน รัก และทุ่มเทในการทำงาน (Employee Work Passion)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑