ระวังระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่โบราณ จะทำให้องค์กรเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น

ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ เอกชน ล้วนต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานร่วมกัน มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน กำหนดกระบวนการทำงาน เงื่อนไขการตรวจสอบต่าง ๆ ไว้เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า ในการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนหลาย ๆ คนนั้น จะไม่มีปัญหา และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เวลาที่มีปัญหาอะไร ก็อ้างอิงระเบียบที่เรากำหนดไว้ได้ จะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ระวังระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่โบราณ จะทำให้องค์กรเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑