จะกำหนด KPI ทั้งที ก็ควรจะเป็น KPI ที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทำงานด้วย

มีคำถามว่า KPI ที่เรากำหนดขึ้นเพื่อวัดผลงานของพนักงานนั้น มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานได้หรือไม่ คำตอบก็คือ เปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน เนื่องจากเป้าหมายตัวเลขที่เรากำหนดไว้นั้น ถ้ามีความท้าทายมากขึ้นทุกปี แสดงว่า พนักงานเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานเช่นกันเพื่อให้ KPI และเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม “จะกำหนด KPI ทั้งที ก็ควรจะเป็น KPI ที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทำงานด้วย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑