ทำไมต้องมีการประเมินค่างาน เวลาจะวางโครงสร้างเงินเดือน

มีผู้อ่านท่านหนึ่งเขียนมาสอบถามผมว่า เวลาที่จะวางโครงสร้างเงินเดือน ทำไมต้องมีการประเมินค่างานก่อน แล้วค่อยมาจัดระดับงาน เราไม่ประเมินค่างานได้หรือไม่ เราแค่จัดระดับงานออกเป็นกลุ่มๆ ง่ายๆ เพื่อทำโครงสร้างเงินเดือนเลยได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “ทำไมต้องมีการประเมินค่างาน เวลาจะวางโครงสร้างเงินเดือน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑