แม้จะไม่มีงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน แต่ก็อย่าลืมให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่พนักงานบ้าง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ มีหลายองค์กรที่บอกกับพนักงานตรง ๆ เลยว่า ปีนี้จะไม่มีการขึ้นเงินเดือนประจำปี เนื่องจากบริษัทประสบกับภาวะขาดทุน และขาดสภาพคล่อง อันเนื่องมาจากโควิด19 ซี่งส่งผลกระทบรุนแรงมากมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว (2020) พนักงานเองก็คงจะเกิดความรู้สึกเสียใจ เศร้าใจ อยู่บ้าง แต่ด้วยสภาวะเช่นนี้ เราก็คงต้องช่วย ๆ กันไป

อ่านเพิ่มเติม “แม้จะไม่มีงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน แต่ก็อย่าลืมให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่พนักงานบ้าง”

ค่าตอบแทนจูงใจ ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้าง

คำว่าค่าตอบแทนจูงใจ พอได้ยินคำนี้ ก็มักจะนึกถึงค่าตอบแทนที่ให้เนื่องจากพนักงานทำผลงานได้ดี ซึ่งเป็นการจูงใจให้พนักงานทำผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ค่าตอบแทนตัวนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “ค่าตอบแทนจูงใจ ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้าง”

อย่าลืมใช้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทน และรางวัลตอบแทนการทำงานนั้น เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการบริหารทรัพยาบุคคลในองค์กร เนื่องจากพนักงานเข้ามาทำงานก็เพื่อที่จะได้รับสิ่งตอบแทน ซึ่งสิ่งตอบแทนหลักที่พนักงานต้องการนั้นก็คือ สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่างๆ อ่านเพิ่มเติม “อย่าลืมใช้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑