จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง

การพัฒนาพนักงานถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากสำหรับการที่จะทำให้ธุรกิจขององค์กรก้าวหน้า และเกิดความยั่งยืน เนื่องจากยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ความรู้ ทักษะบางอย่างล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว พนักงานที่เคยเก่ง และมีฝีมืออย่างหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นว่า ใช้ความรู้เหล่านี้ไม่ได่อีกต่อไปแล้วก็มี อ่านเพิ่มเติม “จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง”

จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องของเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง

เรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้น ปัจจุบัน ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในอัตราเร่ง การแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในการทำธุรกิจ มันทำให้องค์กรต้องปรับตัวเร็ว เพื่อการอยู่รอด อ่านเพิ่มเติม “จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องของเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑