จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องของเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง

เรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้น ปัจจุบัน ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในอัตราเร่ง การแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในการทำธุรกิจ มันทำให้องค์กรต้องปรับตัวเร็ว เพื่อการอยู่รอด อ่านเพิ่มเติม “จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องของเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง”

Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ

หัวข้อวันนี้เกิดจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารขององค์กรหนึ่ง ซึ่งพยายามที่จะหาหลักสูตรฝึกอบรมที่จะสามารถทำให้พนักงานระดับผู้จัดการของเขานั้นเปลี่ยนแปลง Mindset ในการทำงาน จากที่เคยทำงานด้วยตนเอง ไม่สนใจลูกน้อง ก็อยากให้เป็นคนที่วางแผนได้ มอบหมายงานให้ลูกน้องได้ และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนงานลูกน้องได้ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ”

อยากให้องค์กรเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน อย่าลืมเรื่อง Succession Plan

ผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กรบ่นให้ฟังว่า ตอนนี้หาคนมาสืบทอดตำแหน่งเขาไม่ได้เลย คนในองค์กรไม่มีใครที่พร้อม และสามารถที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้ ควรทำอย่างไรดี บางองค์กรก็บ่นให้ฟังว่า พอถึงเวลาที่มีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ก็หาคนมาแทนกันจ้าละหวั่น แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องขอต่ออายุคนที่เกษียณอายุไปแล้ว ให้เขาช่วยอยู่ทำงานต่อไปอีก อ่านเพิ่มเติม “อยากให้องค์กรเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน อย่าลืมเรื่อง Succession Plan”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑