จะผู้จัดการสักกี่คน ที่วางแผนพัฒนาลูกน้องของตนเองอย่างจริงจัง

หลายๆ องค์กรมีการกำหนดนโยบายเรื่องของการพัฒนาพนักงาน มีการใช้เครื่องมือในการพัฒนาคนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Competency หรือ Training Roadmap หรือ IDP ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ถามว่าเครื่องมือเหล่านี้ใครเป็นคนใช้กันแน่ระหว่าง ฝ่ายบุคคล กับผู้จัดการตามสายงาน

อ่านเพิ่มเติม “จะผู้จัดการสักกี่คน ที่วางแผนพัฒนาลูกน้องของตนเองอย่างจริงจัง”

ใช้จินตนาการในการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

เวลาที่พูดถึงการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล หรือ IDP นั้น เป็นสิ่งที่ผู้จัดการหลาย ๆ คนต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันว่า ลูกน้องของตนเองแต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง เครื่องมือที่ฝ่ายบุคคลในหลาย ๆ องค์กรพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถที่จะมอง และประเมินพนักงานตนเองได้ ก็คือ Competency ต่าง ๆ ที่เราเอามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ถึงแม้ว่าเราจะมี competency ที่ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาว่า ผู้จัดการบางคน ก็ยังไม่รู้ว่าลูกน้องตนเองจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “ใช้จินตนาการในการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล”

จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องของเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง

เรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้น ปัจจุบัน ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในอัตราเร่ง การแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในการทำธุรกิจ มันทำให้องค์กรต้องปรับตัวเร็ว เพื่อการอยู่รอด อ่านเพิ่มเติม “จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องของเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง”

Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ

หัวข้อวันนี้เกิดจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารขององค์กรหนึ่ง ซึ่งพยายามที่จะหาหลักสูตรฝึกอบรมที่จะสามารถทำให้พนักงานระดับผู้จัดการของเขานั้นเปลี่ยนแปลง Mindset ในการทำงาน จากที่เคยทำงานด้วยตนเอง ไม่สนใจลูกน้อง ก็อยากให้เป็นคนที่วางแผนได้ มอบหมายงานให้ลูกน้องได้ และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนงานลูกน้องได้ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑