สิ่งที่พนักงานกังวล เกี่ยวกับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่แน่นอนของบริษัท

องค์กรที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มักจะสร้างความกังวลให้กับพนักงานที่ทำงานเสมอ ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลในแง่มุมต่างๆ ขององค์กรที่ไม่มีระบบที่แน่นอน หรือ มีระบบ HR แต่ขาดซึ่งมาตรฐานที่ดี เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เราจะได้วางแผนป้องกันและแก้ไขได้แต่เนิ่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่พนักงานกังวล เกี่ยวกับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่แน่นอนของบริษัท”

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขาทำกันอย่างไร

เคยตั้งคำถาม หรือ สงสัยมั้ยครับว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบุคคลเป็นที่ยอมรับ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจนั้น เขาทำกันอย่างไร จากประสบการณ์ของผมที่ทำงานด้านที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้สัมผัสกับองค์กรมาหลากหลาย แต่ละแห่งก็มีมุมมองต่องานบริหารบุคคลที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรที่ประสบความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขาทำกันอย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑