ผลกระทบของ Covid19 ที่มีต่อการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ในประเทศไทยของเรา เรียกได้ว่า บริหารจัดการเรื่องของ Covid19 ได้ดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก ในต่างประเทศนั้นเวลานี้ ยังคงมีการติดเชื้อกันอย่างมากมาย จนกระทั่งต้องประกาศ Lock Down กันอีกรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อแพร่กระจายกันไปมากกว่านี้ ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ออกมานั้น มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม “ผลกระทบของ Covid19 ที่มีต่อการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล”

นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในปี 2021

ได้อ่านผลการวิจัยของ CIPD ชื่อว่า People Profession Survey 2020 ซึ่งได้สอบถามถึงนโยบายทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆในประเทศอังกฤษ ที่เน้นและให้ความสำคัญ รวมทั้งจะเป็นนโยบายขององค์กรในปี 2021 ก็เห็นว่ามีความน่าสนใจ และอาจจะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงสำหรับฝ่ายบุคคลในประเทศไทยได้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยครับ

อ่านเพิ่มเติม “นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในปี 2021”

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ในปี 2020

จากผลการทำโพลสำรวจความเห็นของสมาชิกในกลุ่มคู่คิดเรื่องคนที่ผมเปิดไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นโพลในเรื่องของการวางแผนและนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2020 ว่าแต่ละองค์กรวางแผนมุ่งเน้นไปทางด้านไหน และให้ความสำคัญในเรื่องอะไรของการบริหารคนบ้าง เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับท่านที่ยังติดปัญหาว่าจะวางแผนเรื่องคนอย่างไรดี อ่านเพิ่มเติม “นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ในปี 2020”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑