องค์กรของท่านใช้นโยบาย Employee first หรือ Employee last

ในยุคนี้ลูกค้าคือบุคคลที่มีพระคุณต่อบริษัทจริง ๆ องค์กรของเรา ธุรกิจของเรา สินค้าและบริการของเรา จะอยู่ต่อไปได้ หรือไม่ ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าของเรา ดังนั้นจึงไปแปลกที่หลาย ๆ ธุรกิจต่าง ก็ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก จนเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Customer first ก็คือ ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ส่วนใหญ่ในสายงานการขาย และการตลาด และการบริการนั้น เรามักจะสอนพนักงานว่า ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะลูกค้าคือผู้มีพระคุณของเรา

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรของท่านใช้นโยบาย Employee first หรือ Employee last”

อยากให้ลูกค้ามีความสุข ต้องทำให้พนักงานมีความสุขก่อน

ช่วงปลายปีแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายบริษัทคงอยู่ในช่วงของการประเมินผลงานของตนเองว่าทั้งปีที่ผ่านมานั้น ผลงานของบริษัทตนเองเป็นอย่างไร ในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผลกำไร ยอดขาย ต้นทุน และอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆ บริษัทมักจะมีการวัดผลงานก็คือ เรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัทว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในธุรกิจบริการนั้น เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจบริการเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม อยากให้ลูกค้ามีความสุข ต้องทำให้พนักงานมีความสุขก่อน

ช่วงนี้ พนักงานของเรามีความสุขในการทำงานสักแค่ไหน

โควิด 19 คงอีกนานกว่าที่จะหายไป หรือกลับสู่ภาวะปกติ หรืออาจจะต้องอยู่ร่วมกันไปแบบระมัดระวัง แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ พนักงานในองค์กรของเรามีความสุขในการทำงาน และในการอยู่กับองค์กรมากน้อยแค่ไหน เราเคยประเมินในเรื่องนี้หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “ช่วงนี้ พนักงานของเรามีความสุขในการทำงานสักแค่ไหน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑