พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร

แทบจะทุกองค์กรล้วนต้องการทำให้พนักงานของตนเองมีความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรให้มากที่สุด พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานได้ ก็คือ ความสุขจากการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร

ผู้จัดการที่ดี จะต้องทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก งานวิจัยเรื่องของ Engagement หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น ได้ระบุชัดเจนว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้นจะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และจะส่งผลต่อผลงานของพนักงานและผลงานขององค์กรโดยตรง ดังนั้นถ้าเราต้องการให้พนักงานสร้างผลงานที่ดี ก็ต้องทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการที่ดี จะต้องทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑