ผู้จัดการที่ดี จะต้องทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก งานวิจัยเรื่องของ Engagement หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น ได้ระบุชัดเจนว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้นจะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และจะส่งผลต่อผลงานของพนักงานและผลงานขององค์กรโดยตรง ดังนั้นถ้าเราต้องการให้พนักงานสร้างผลงานที่ดี ก็ต้องทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการที่ดี จะต้องทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑