GIG Worker คืออะไร และจะมีผลอย่างไรในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

ผมได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่อง GIG Economy ไว้เมื่อนานมาแล้ว ในช่วงนี้ก็มีท่านผู้อ่านสอบถามมาว่า GIG มันคืออะไร ได้ยินคำกว่า GIG Worker มันคืออะไรกันแน่ แล้วจะมีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรหรือไม่

ก่อนอื่นเรามาดูคำนี้กันก่อน GIG ว่ามันแปลว่าอะไร ใน Oxford Dictionary ให้คำนิยามของ Gig ไว้ว่า

อ่านเพิ่มเติม “GIG Worker คืออะไร และจะมีผลอย่างไรในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑