ความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง

เรื่องของความยืดหยุ่น (Flexible) เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่ามีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร หลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์ Covid19 ไป ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากพนักงานส่วนหนึ่งได้เรียนรู้แล้วว่า อะไรที่ทำได้ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อผลงานที่เขาทำให้กับองค์กรเลย อ่านเพิ่มเติม “ความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง”

องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง (Agile) กับแนวทางการบริหารคน

ปัจจุบันนี้ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ลูกค้ามีความคาดหวังในผลลัพธ์ของสินค้าและบริการที่รวดเร็ว และต้องมีคุณภาพอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็วทันใจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ซื้อแล้วจ่ายเงินแล้ว ก็ต้องการสินค้าภายในวันเดียวกันกับที่ซื้อ หรือไม่ก็เต็มที่ไม่เกินวันรุ่งขึ้นก็ต้องได้สินค้าแล้ว อ่านเพิ่มเติม “องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง (Agile) กับแนวทางการบริหารคน”

การทำงานแบบยืดหยุ่น แนวโน้มที่กำลังมาแรง (Flexible Working)

วันนี้ได้อ่านงานวิจัยล่าสุดของทาง CIPD ซึ่งมีชื่อบทความว่า Megatrends the trend shaping work and working lives ในประเด็นว่าด้วย Flexible Working ซึ่งเป็นแนวโน้มของทางต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่กำลังมาแรงมาก หลายๆ องค์กรเริ่มลงมือปฏิบัติจริง ใช้จริงกับเรื่องของการทำงานแบบยืดหยุ่น ซี่งมีแบบไหนบ้างเรามาดูกันครับ อ่านเพิ่มเติม “การทำงานแบบยืดหยุ่น แนวโน้มที่กำลังมาแรง (Flexible Working)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑