การขยายขอบเขตงานให้กว้างขึ้น (Enlargement) ต้องทำอย่างระวัง

ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า Job Enlargement หรือ Multi-Task กันมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของการบริหารพนักงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของค่าจ้างเงินเดือน ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เรารับพนักงานเข้ามาทำงานมากเกินกว่างานที่มี ทำให้งานที่ได้กับค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน

อ่านเพิ่มเติม การขยายขอบเขตงานให้กว้างขึ้น (Enlargement) ต้องทำอย่างระวัง

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑