อยากให้พนักงาน Engage กับองค์กร จงรับฟังพนักงาน อย่าคิดไปเอง

ยิ่งองค์กรมีความต้องการคนเก่งเข้าร่วมงานด้วยมากขึ้นเท่าไหร่ ความสำคัญของการสร้าง Engagement ก็มากขึ้นเท่านั้น เพราะทุกองค์กรต้องการที่จะเก็บรักษา และดูแลพนักงานเก่ง ๆ ไว้ให้อยู่ทำงานกับเราให้นานที่สุด และสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “อยากให้พนักงาน Engage กับองค์กร จงรับฟังพนักงาน อย่าคิดไปเอง”

อยากให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร ทำ Engagement Survey ก็เพียงพอแล้วจริงหรือ

เรื่องราวของการทำ Engagement Survey นั้น ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ HR ของบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ มีนโยบายจะทำ บางองค์กรนั้นถูกกำหนดเป็นนโยบายเลยว่า จะต้องมีการทำ Engagement Survey เพื่อดูคะแนน ซึ่งก็มีการกำหนดเป็นค่ามาตรฐานไว้อีกเช่นกัน ว่าจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่

อ่านเพิ่มเติม “อยากให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร ทำ Engagement Survey ก็เพียงพอแล้วจริงหรือ”

ทำไมคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Engagement Score) ไม่สูงขึ้นเลย

หลายองค์กรมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และมีการวิเคราะห์ลงลึกกันไปถึงในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน ว่าในกรณีที่พนักงานไม่รู้สึกผูกพันกับองค์กรนั้น มีที่มาจากสาเหตุอะไรบ้าง ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรเองก็พยายามที่จะเอาผลการสำรวจที่ได้มา พยายามนำมาปรับใช้จริง และนำมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในบริษัทเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร แต่บางองค์กรทำไม ทำเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการ คะแนนความผูกพันแทนที่จะดีขึ้นกลับต่ำลงบ้าง หรือเท่าเดิมบ้าง สาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่ อ่านเพิ่มเติม “ทำไมคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Engagement Score) ไม่สูงขึ้นเลย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑