บริหารพลังในการทำงานได้ ก็เท่ากับบริหารเวลาได้ดีเช่นกัน

ได้อ่านบทความของ Harvard Business Review ชื่อบทความว่า Manage Your Energy, Not Your Time เขียนโดย Tony Schwartz and Catherine McCarthy ผมชอบตรงที่เขาบอกว่า ในยุคนี้ ถ้าเราจะสร้างผลิตภาพในการทำงานให้ได้มากขึ้น การบริหารเวลาเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่ากับการบริหารพลังงานในการทำงานของตนเอง ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ อ่านเพิ่มเติม “บริหารพลังในการทำงานได้ ก็เท่ากับบริหารเวลาได้ดีเช่นกัน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑