พฤติกรรม และลักษณะของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน เขาแสดงออกอย่างไรบ้าง

โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรย่อมต้องการให้พนักงานของตนเองมีความสุขในการทำงานกับองค์กร คงไม่มีผู้บริหารคนไหนที่พยายามที่จะสร้างความทุกข์ใจ ทุกข์กายให้กับพนักงานของตนเอง จริงมั้ยครับ แต่ในการบริหารองค์กรนั้นคงจะยากที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข แต่ถ้าเราสามารถทำให้พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรมีความสุขได้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผลงานขององค์กรจะดีขึ้นตามไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรม และลักษณะของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน เขาแสดงออกอย่างไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑