ช่วงวิกฤติแบบนี้ ทำให้เราเห็นว่า ใครรักบริษัทจริง หรือ ไม่จริง

ช่วงภาวะปกติผมก็ได้เห็นหลายองค์กรที่ทำสำรวจเรื่องของ Employee Satisfaction หรือ ความพึงพอใจของพนักงาน บางแห่งก็ทำ Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำนั้น ก็คือ ผู้บริหารต้องการที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ในการทำงานกับองค์กร อ่านเพิ่มเติม “ช่วงวิกฤติแบบนี้ ทำให้เราเห็นว่า ใครรักบริษัทจริง หรือ ไม่จริง”

ลูกค้าจะ Happy ได้ ก็ต่อเมื่อ พนักงาน Happy

ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านเชื่อคำพูดนี้หรือไม่ว่า “ลูกค้าของเราจะมีความสุข และมีความพึงพอใจได้นั้น ต้องทำให้พนักงานในองค์กรเรามีความสุขและมีความพึงพอใจในการทำงานก่อน” อ่านเพิ่มเติม “ลูกค้าจะ Happy ได้ ก็ต่อเมื่อ พนักงาน Happy”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑