พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร แต่ทำไมไม่เห็นสร้างผลงานที่ดี

ประเด็นเรื่องของ Engagement หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นประเด็นที่ยังอยู่ในความสนใจของผู้บริหาร และชาว HR อย่างมากมาย มีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ว่า พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรมากๆ จะสร้างผลงานให้กับองค์กรในลักษณะที่ดีขึ้นๆ เรื่อยๆ ก็เลยทำให้หลายองค์กรพยายามที่จะทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และนำเอาผลการสำรวจที่ได้นั้น มาพัฒนาแนวทางในการทำงานต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ของพนักงานได้ เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันมากขึ้น เพราะจะส่งผลต่อเนื่องถึงผลงานของพนักงาน และผลงานขององค์กรในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร แต่ทำไมไม่เห็นสร้างผลงานที่ดี”

ใคร ๆ ก็พูดถึง การลาออกครั้งใหญ่ (The Great Resignation) มันคืออะไรกันแน่

ช่วงต้นปี 2021 เริ่มมีบทความและคนพูดถึงเรื่องของการลาออกครั้งใหญ่ ที่มีชื่อเรียกกันว่า The Great Resignation ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแรงงานของทาง USA ก็พบว่า มีคนอเมริกันที่ลาออกจากงานตั้งแต่ต้นปี 2021 ถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวนถึง 4 ล้านคน ซึ่งถือเป็นการลาออกที่สูงสุดในปี 2021 ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการลาออกยังคงรักษาระดับสูงผิดปกติตามมาทุกเดือนจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนพนักงานลาออกมีถึง 10.9 ล้านคน ก็เลยมีคำถามตามมาว่า แล้วองค์กรต่าง ๆ จะมีวิธีการในการดูแล และเก็บรักษาพนักงานไว้อย่างไรได้บ้าง

อ่านเพิ่มเติม “ใคร ๆ ก็พูดถึง การลาออกครั้งใหญ่ (The Great Resignation) มันคืออะไรกันแน่”

ช่วงวิกฤติแบบนี้ ทำให้เราเห็นว่า ใครรักบริษัทจริง หรือ ไม่จริง

ช่วงภาวะปกติผมก็ได้เห็นหลายองค์กรที่ทำสำรวจเรื่องของ Employee Satisfaction หรือ ความพึงพอใจของพนักงาน บางแห่งก็ทำ Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำนั้น ก็คือ ผู้บริหารต้องการที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ในการทำงานกับองค์กร อ่านเพิ่มเติม “ช่วงวิกฤติแบบนี้ ทำให้เราเห็นว่า ใครรักบริษัทจริง หรือ ไม่จริง”

ลูกค้าจะ Happy ได้ ก็ต่อเมื่อ พนักงาน Happy

ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านเชื่อคำพูดนี้หรือไม่ว่า “ลูกค้าของเราจะมีความสุข และมีความพึงพอใจได้นั้น ต้องทำให้พนักงานในองค์กรเรามีความสุขและมีความพึงพอใจในการทำงานก่อน” อ่านเพิ่มเติม “ลูกค้าจะ Happy ได้ ก็ต่อเมื่อ พนักงาน Happy”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑