อุปสรรคของการเรียนรู้แบบ Digital Learning

ช่วงโควิด19 ปีกว่าที่ผ่านมา พนักงานหลายคนปรับตัวเข้ากับการทำงานในแบบ Digital Working กันได้มากขึ้น เริ่มเข้าใจวิธีการทำงานจากคนละที่ ทำงานจากที่บ้าน ประชุมผ่าน online โดยใช้ platform ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในช่วงนี้

อ่านเพิ่มเติม “อุปสรรคของการเรียนรู้แบบ Digital Learning”

การเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในช่วงโควิด 1 ปีที่ผ่านมา

สถานการณ์โควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการทำงานในด้านต่างๆ จากที่ไม่เคยทำ ก็ต้องเริ่มทำ ต้องเรียนรู้กันใหม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านดิจิตัล ออนไลน์ต่างๆ รวมถึงระบบการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกันอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม “การเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในช่วงโควิด 1 ปีที่ผ่านมา”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑