อุปสรรคของการเรียนรู้แบบ Digital Learning

ช่วงโควิด19 ปีกว่าที่ผ่านมา พนักงานหลายคนปรับตัวเข้ากับการทำงานในแบบ Digital Working กันได้มากขึ้น เริ่มเข้าใจวิธีการทำงานจากคนละที่ ทำงานจากที่บ้าน ประชุมผ่าน online โดยใช้ platform ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในช่วงนี้

อ่านเพิ่มเติม “อุปสรรคของการเรียนรู้แบบ Digital Learning”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑