ประเภทของพนักงานเจ้าปัญหา ที่มีปัญหาในทุกเรื่อง (Difficult People)

ถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารคน ย่อมจะต้องพบเจอกับ คนเจ้าปัญหา หรือ พนักงานเจ้าปัญหาที่อยู่ในทีมงานของเรา หรือในองค์กรของเรา จนบางครั้งเราเองก็สงสัยว่า เราก็ตั้งใจเลือกคนเข้าทำงานอย่างดีแล้วนะ แต่ทำไมก็ยังมีมนุษย์เจ้าปัญหาเข้ามาทำงานกับเราอยู่ดี อ่านเพิ่มเติม “ประเภทของพนักงานเจ้าปัญหา ที่มีปัญหาในทุกเรื่อง (Difficult People)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑